Sibex سیبکس
برای بررسی طرح صیانت فضای مجازی؛

هم اندیشی سازمان نظام صنفی کامپیوتری با نمایندگان مجلس انجام شد

هم اندیشی سازمان نظام صنفی کامپیوتری با نمایندگان مجلس انجام شد سیبکس: نمایندگان سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران با مجید نصیرائی و مجتبی رضاخواه از نمایندگان مجلس در ارتباط با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، هم اندیشی کردند.


به گزارش سیبکس به نقل از سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران، نمایندگان سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران در دو دیدار جداگانه با مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ارتباط با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم اندیشی کردند. در ابتدای این جلسه، حسین اسلامی رییس سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران با پیشنهاد این که این سازمان هم یکی از اعضای کمیسیونی باشد که به بررسی طرح صیانت می پردازد، اظهار داشت: حدود یک و نیم ماه پیش، نامه ای در ارتباط با این طرح برای نمایندگان مجلس ارسال و در آن به ۷ ایراد اشاره کردیم که در پیش نویس طرح به تعدادی از موضوعات مورد توجه ما پرداخته شده بود. وی ادامه داد: طرح صیانت همزمان هم عامه مردم را از نظر فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد و هم قسمتی از کسب وکارها را از دید کسب و کاری هدف قرار داده است. ما در سازمان نظام صنفی کامپیوتری تهران باتوجه به غلبه حوزه IT و کسب وکارها، بیشتر از منظر کسب وکارها به موضوع نگاه می ‎کنیم و بنا بر این خواهان حضور نمایندگانی از حوزه صنعت در کمیسیون بررسی طرح هستیم. طرح به بخش های کوچک تر تقسیم شود رضا قربانی، عضو هیأت مدیره و رییس کمیسیون فین تک هم اشاره کرد: در تصمیم گیری ها گاهی نگاه دوستانه به بخش خصوصی وجود ندارد. ما دو پیش فرض داریم، این که تحول دیجیتال، مسیر قطعی ما ااست. اما اشکال کار در این است که محتوا فراموش شده است. نمی توانیم تمام مشکلاتی که در این سال ها وجود داشته را یک دفعه حل نماییم. موضوع دیگر اینکه بحث اقتصاد نوآوری، تنها دریچه نجات کشور است و دغدغه های موجود عمدتا از جنس توسعه اقتصادیست. قربانی با اعلان اینکه خواسته ما این است که طرحی به این بزرگی به لایحه تبدیل گردد، اضافه کرد: حتی می شود این طرح را به طرح های کوچک تر تبدیل کرد. به قدری موضوعات مختلفی در این طرح مطرح شده که به صورتی سنگ بزرگی است که نشانه نزدن است. عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی هم با اشاره به این که تعدادی از مفروضات ارائه شده در این طرح نادرست است، اظهار داشت: کسی مخالف موضوع مرزبانی نیست، اما با چند بند در یک طرح نمی گردد این مساله را پیش برد؛ باید پاسخگو باشیم. طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی باید به طرح های مختلفی از نظر مرزبانی، محتوا و صیانت از حقوق کاربران تبدیل گردد ضمن این که لازم است بخش هایی ایجاد شود که در ارتباط با هرکدام از اینها پاسخگو باشند. وی با اعلان اینکه برداشت های مختلفی از بندهای مختلف این طرح انجام می شود و این مساله ضعف بزرگی است، اضافه کرد: قانون خوب، قانونی می باشد که ابلیس هم نتواند از آن سوءاستفاده کند. اما این طرح به قدری مبهم است که هرکس برداشت متفاوتی از آن دارد. این قانون همه را مجرم فرض کرده و شوکی که به جامعه وارد شده سبب افزایش مهاجرت به کشورهای دیگر خواهد شد. بر لایه های حکمرانی فضای مجازی نیفزایید امیرحسین جلالی فراهانی پژوهشگر حقوق سایبری و مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران نیز با اشاره به ۸۰ قانون موجود در زمینه فناوری اطلاعات، اظهار داشت: این قوانین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما هیچکدام از آنها به درستی اجرا نمی شوند. با اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بخشی که بیش از همه متضرر خواهد شد، حاکمیت است و بخش غیردولتی کمترین لطمه را از موضوع خواهد دید. این طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. شورای عالی فضای مجازی ۱۰ سال است که تشکیل شده و تا حالا خدمات مثمر ثمری برای حکمرانی فضای مجازی کشور نداشته است. وی با اعلان اینکه ایراد بزرگ این طرح این است که ایجاد نهاد فراقوه ای بعنوان تنظیم گر یا ابر تنظیم گر نمی تواند مؤثر باشد، اظهار داشت: نباید به اسم صیانت از فضای مجازی بر لایه های حکمرانی فضای مجازی بیفزایید. مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران اشاره کرد: حالا حتی برای تعدادی از بخش های مختلف فضای مجازی قوانین پایه وجود ندارد؛ بطورمثال در مورد حریم خصوصی یا داده های شخصی. وقتی قانون مادر و پایه برای صیانت از حریم خصوصی نداریم، چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که تنظیم گر در مورد مسائل اجرائی این حوزه مقررات گذاری کند. در این جلسه علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران نیز اظهار داشت: باتوجه به اهمیت فضای مجازی، قرار بود در مجلس کمیسیونی تخصصی با این عنوان تشکیل گردد، اما چرا این مساله محقق نمی شود؟ این کمیسیون تمامی ابعاد فنی، امنیتی ملی، فرهنگی و … فضای مجازی را پوشش خواهد داد. درست نیست که فضای مجازی هر بار به یک کمیسیون مجلس ارجاع شود. طرح با مشورت نصر قابل تغییر است در این جلسه هم اندیشی مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بعد از شنیدن نقطه نظرات و انتقادات طرح شده از طرف حاضران اظهار داشت: ما در کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال ایجاد قانونی جامع و قاطع برای ساماندهی فضای مجازی هستیم و محکم پای این هدف خود ایستاده ایم. اگر ما ۸۰ قانون در زمینه فناوری اطلاعات داریم، پس چرا وضعیت موجود ما اینطور است؟ وی افزود: اگر گوگل اراده کند و در مقطعی نخواهد به ایران خدمات عرضه نماید، تکلیف مردم چه خواهد شد؟ چطور می توانیم حقوقشان را پیگیری کنیم؟ در مورد اینستاگرام هم همین طور. آن هم در شرایطی که هر روز تعداد بیشتری از کسب وکارها و حتی کارهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی به این فضا گره می خورد. نصیرایی باتوجه به انتقادات مطرح شده در مورد طرح صیانت خطاب به حاضران اظهار داشت: تا حالا متخصصان این حوزه چه طرح یا ایده اثرگذاری برای ساماندهی فضای مجازی ارایه داده اند که به آن توجه نشده است؟ آیا فضای مجازی فقط به کسب وکارها محدود می شود و نباید فرهنگ و امنیت در این عرصه را نیز مورد توجه قرار داد؟ چرا کارهای داخلی در فضای مجازی باید توسط بیگانگان مدیریت شود؟ ما یک پیش نویس برای طرح ساماندهی فضای مجازی آماده کردیم و معتقدیم هنوز تعدادی از ابعاد در آن دیده نشده است بدین سبب صاحب نظران می توانند پیشنهادات خودرا برای اصلاح آن عرضه کنند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: یکی از انتقادات طرح شده این است که چرا دستگاه های نظامی و امنیتی می خواهند بر فضای مجازی نظارت کنند! در صورتیکه در آمریکا و اغلب کشورهای دنیا مرزبانی به نهادهای امنیتی و نظامی سپرده می شود و قوانین خیلی مشکل گیرانه تری در این زمینه وجود دارد. چرا طرح صیانت در قالب اصل ۸۵ بررسی می شود؟ نصیرایی در مورد علل بررسی طرح صیانت در چهارچوب اصلاً ۸۵ نیز توضیحاتی ارائه کرد: درحال حاضر شیوه بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی را تصویب کردیم و هنوز جزییات آن بررسی نشده است. مقرر است کمیسیون مشترکی تشکیل گردد و از کمیسیون های تخصصی مختلف مجلس نمایندگانی در آن حضور داشته باشند و از دو هفته آتی بررسی طرح در قالب این کمیسیون شروع خواهد شد. وی اشاره کرد: این که گفتیم طرح در قالب اصل ۸۵ بررسی شود به این معنا نیست که می خواهیم مخفی کاری نماییم. می خواهیم بصورت مفصل با حضور شما طرح را بررسی نماییم. حتی تعدادی از دوستانی که موافق اصل ۸۵ بودند، در مورد بندهایی از این طرح بحث دارند. از شما دعوت می نماییم و می توانید در مورد واو به واو این طرح بحث کنید تا در نهایت بتوانیم برمبنای اظهارنظرها و اصلاحات انجام شده، به جمع بندی نهایی برسیم. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلان اینکه مجلس جهت بررسی این طرح عجله ندارد، اضافه کرد: با این وجود باید ساماندهی فضای مجازی از نقطه ای شروع می شد. تشکیل این کمیسیون مشترک فرصتی فراهم می آورد تا بوسیله هم اندیشی با متخصصان به طرحی پخته تر دست پیدا نماییم. من بعنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی تضمین می دهم که از حضور متخصصان و اصناف مربوطه در روند بررسی این طرح در جلسات کارشناسی بهره مند خواهیم شد. وی اظهار داشت: قبل از این که لایحه بودجه به مجلس ارسال شود، پیش نویس این طرح آماده بود. بعد هم به سبب برگزاری انتخابات به تعویق افتاد و حالا هم نگاهی که به این طرح وجود دارد، فراقوه ای است. بدین سبب بطور قطع باید با نگاهی فراتر از دیدگاه دولت ها و ادوار مختلف مجلس آنرا نهایی نماییم. نصیرایی به موضوع فیلترینگ اشاره نمود و اظهار داشت: مگر می شود اینترنت را مسدود کرد؟ معتقدیم فضای مجازی بستر مناسبی برای این است که بتوانیم انقلاب را به دنیا صادر نماییم بدین سبب باید بتوانیم از فضای مجازی به درستی استفاده نمائیم. نگاه ما در بررسی این طرح ملی و حاکمیتی بوده است و حتما در روند بررسی آن از نظرات کارشناسان قوه قضائیه و دولت جدید نیز استفاده خواهیم کرد. یکی از دلایلی که مصوبات شورای عالی فضای مجازی تا حالا اجرائی نشده این بوده که ضمانت اجرائی نداشته و یا دولت نخواسته که آنرا اجرا نماید. بدین سبب ما برای این طرح ضمانت اجرائی تعیین کرده ایم. گلوگاههای صیانت از فضای مجازی چیست همین طور در نشست جداگانه ای که با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران در مجلس شورای اسلامی و با حضور مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد، این نماینده مجلس در مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: اگر می خواهیم قانونی بگذاریم، باید بدانیم که به کجا می خواهیم برسیم؟ هدف چیست که می خواهیم در یک کمیسیون ویژه به آن برسیم. وی اشاره کرد: اگر می خواهیم کسب وکارها را با خودمان همراه نماییم، باید اقداماتی را دنبال نماییم که برای بخش خصوصی آورده داشته باشد. حتی تولید محتوا در فضای مجازی هم به جهت اینکه تداوم داشته باشد، باید آورده اقتصادی داشته باشد. رضاخواه با اعلان اینکه برای حل مشکلات، باید گلوگاه ها را شناسایی نماییم و احراز هویت، ارز دیجیتال و به اشتراک گذاشتن خدمات حوزه های مختلف بخش هایی از همین موضوع هستند اشاره کرد: قانون باید یک صفحه باشد، وقتی چندین صفحه می شود، تفسیرپذیر می شود و مدلول ندارد. امیدوارم در مسیری کم هزینه این مساله حل شود. نیاز است که از انتقادات بگذریم و به پیشنهادات برسیم. نیاز است دبیرخانه این طرح با حضور چند نفر از متخصصان این حوزه ایجاد شود و حرف های ایجابی در آن طرح شود.


منبع:

1400/05/15
13:56:57
5.0 / 5
206
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲
سیبکس - SibeX

سیبكس

فناوری و محصولات اپل

sibex.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سیبكس محفوظ است