Sibex سیبکس
گزارش سیبكس؛

وزارت ارتباطات اسناد مربوط به شبكه ملی اطلاعات را عرضه كرد

وزارت ارتباطات اسناد مربوط به شبكه ملی اطلاعات را عرضه كرد به گزارش سیبكس اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی به همراه كارشناسان مركز ملی فضای مجازی و مسؤلان وزارت ارتباطات، بررسی طرح پیشنهادی سند معماری شبكه ملی اطلاعات را شروع كردند.


به گزارش سیبكس به نقل از مهر، بعد از سال ها فراز و فرود در اجماع نظر اعضای شورایعالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر «تعریف مفهوم یكسان از شبكه ملی اطلاعات»، هفته گذشته وزارت ارتباطات طرحی را به صحن شورایعالی فضای مجازی برد كه به نظر می آید از نظر اعضای این شورا، قابلیت بررسی برای رسیدن به معماری كلان شبكه ملی اطلاعات را دارد.طرح كلان شبكه ملی اطلاعات روی میز شوراپس از آخرین ضرب الاجلی كه حدود یك ماه قبل شورایعالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داد، بالاخره این وزارتخانه طرح كلان شبكه ملی اطلاعات را روی میز شورایعالی فضای مجازی گذاشت. اعضای شورایعالی فضای مجازی كه در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات را به تصویب رسانده اند، معتقدند كه وزارت ارتباطات در عمل به تكالیف خود تنها زیرساخت های ارتباطی شبكه ملی اطلاعات را محقق كرده و درصد پیشرفت زیرساخت های اطلاعاتی این شبكه كه شامل مراكز داده، نرم افزارها و خدمات پایه ای مانند نقشه، پیام رسان، موتور جست وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست. این ادعا در زمان قطع اینترنت در آبان ماه و بروز مشكلاتی در حوزه اطلاع رسانی، شبكه های اجتماعی و رسانه به اثبات رسید و مشخص شد كه موتورهای جستجوی بومی و پیام رسان ها توان پوشش ملی را نداشته و احتیاج به حمایت و تصمیم گیری در این حوزه وجود دارد. ازاین رو در جلسه ۲۳ آذرماه شورایعالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، مبحث برداشت وزارت ارتباطات در خصوص تحقق ۸۰ درصدی شبكه ملی اطلاعات، به بحث گذاشته شد و مورد اصلاح قرار گرفت. در این نشست به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داده شد تا طرح تكمیلی شبكه ملی اطلاعات را بر اساس آنچه كه نظر شورایعالی فضای مجازی است، عرضه كند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورایعالی فضای مجازی برسد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی بعد از جلسه ۲۳ آذرماه گفته بود كه «برآورد مركز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبكه ملی اطلاعات كه از جانب وزارت ارتباطات گزارش شده، كمتر از این مقدار است و بعد از بررسی جزئیات كاملی از بخش های مختلف شبكه ملی اطلاعات در حوزه های مختلف زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات پایه كاربردی، امنیت و تعرفه ها در این شورا، وزارت ارتباطات مشكلات این شبكه را در حوزه های مختلف همچون تعرفه، پیام رسان ها و موتور جست وجو پذیرفته است.»وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه شورایعالی فضای مجازی همچون وابستگی ۹۸ درصدی كشور به موتور جستجوی گوگل و وجود انحصار در استفاده از برخی سرویس های فضای مجازی، اظهار داشت: «وزیر ارتباطات قول داده كه طرح تكمیلی كلان شبكه ملی اطلاعات را ظرف ۳ هفته برای عرضه به شورا، آماده كند.»طرح كلان شبكه ملی اطلاعات موافقت همه اعضا را جلب نكردپس از آخر مهلت ۳ هفته ای شورایعالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در تاریخ ۲۱ دیماه طرح تكمیلی اجرای شبكه ملی اطلاعات را به این شورا عرضه داد. در این خصوص محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در گزارش سیبكس به نقل از مهر، اعلام نمود كه این طرح مورد تأیید همه اعضای شورایعالی فضای مجازی نبود و بنابراین مقرر شد كارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبكه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد. وی توضیح داد: در این نشست مطابق با آنچه كه در جلسه قبلی شورایعالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص طرح كلان شبكه ملی اطلاعات عرضه داد كه اعضای شورایعالی فضای مجازی نظرات خویش را در مورد آن اعلام نمودند و قرار شد جهت بررسی دقیق تر موضوع، كارگروهی در مركز ملی فضای مجازی تشكیل گردد.
انتظاری تصریح كرد: طرحی كه از جانب وزارت ارتباطات در این نشست تحت عنوان طرح كلان عرضه شد، ابعاد مختلفی داشت كه اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه های خدمات و محتوای شبكه ملی اطلاعات بود كه مورد تأیید اعضا قرار نگرفت. چون كه مطابق با مصوبات قبلی شورایعالی فضای مجازی، تكمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه كاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد كه در طرح كلان از جانب این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق همه اعضا قرار نگرفت. عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با اشاره به اینكه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم كار، مقرر شد كارگروهی در مركز ملی فضای مجازی تشكیل گردد، افزود: طرح كلان شبكه ملی اطلاعات كه از جانب وزارت ارتباطات عرضه شده مدل مفهومی از كل فضای مجازی است و به نظر می آید با عنایت به مباحث مطرح شده در این نشست، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبكه ملی اطلاعات را از كل مدل مفهومی فضای مجازی جدا و در چارچوب یك سند مستقل عرضه نماید. انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح كلان شبكه ملی اطلاعات، اضافه كرد: باآنكه انتظار می رفت در این نشست، طرح نهایی زیرساخت شبكه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می آید، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه كار كارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت كار مشخص شود. بنابراین مقرر است كارگروه تشكیل شده، گزارش مبحث را نهایی و در جلسه آینده شورایعالی فضای مجازی عرضه كند.وزارت ارتباطات مفهوم شبكه ملی اطلاعات را بازسازی كرداین در حالی است كه امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، اعتقاد دارد كه طی سال های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبكه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبكه ملی اطلاعات پرداخت. وی در نشست «شبكه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی سكه» در سومین كنفرانس حكمرانی و سیاست گذاری عمومی، با اشاره به اینكه ذات شبكه اینترنت مبتنی بر تعامل، تاثیر پذیری و تأثیرگذاری گره ها (نودها) با هم است و در شبكه ملی اطلاعات هم نودها در داخل باهم ارتباط قوی دارند و دیگران هم به تناسب نیاز خود از بخشی از آن استفاده می نمایند، گفته است: «اما این بخش از گراف، قابل حذف شدن از گراف جهانی نیست.»معاون وزیر ارتباطات با تاكید بر اینكه طی سال های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبكه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبكه ملی اطلاعات پرداخت، اظهار داشت: بعد از بازسازی حس كردیم این مفهوم باید بازطراحی و معماری شود و به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تفكیك شد. این تقسیم بندی مورد نقد افرادی در مركز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. از این منتقدان حتی یك برگ سند هم پیدا نمی كنید و صرفاً به طرح نظرهای اتوپیایی می پردازند. وی با تاكید بر اینكه این شبكه بر مبنای وظایفی كه به وزارت ارتباطات واگذار شده در حال كار است و كلیات سند این شبكه هم در جلسه اخیر شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، اضافه كرد: اما برای دیدن نتایج بهتر در كنار دولت، نهادهای دیگر هم باید از كسب وكارهای داخلی در جهت تقویت شبكه ملی اطلاعات حمایت كنند و داده خویش را در اختیار آنها قرار دهند. معاون وزیر ارتباطات تصریح كرد: بر مبنای سند تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات، مصوب شورایعالی فضای مجازی، چهار سرویس خدمات پایه كه عبارت بودند از خدمات ابری، نقشه، موتور جست وجو و پیام رسان، تعریف شد اما سرویس های موتور جست وجو و پیام رسان به علل مختلف و به رغم حمایت های میلیاردی و اختصاص پهنای باند رایگان، نتوانستند نظر كاربران را تأمین كنند.
بررسی معماری شبكه ملی اطلاعات با حضور موافقان و مخالفاناین اظهارات در حالی بیان می شود كه مخالفان و موافقان طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای تعریف كلان شبكه ملی اطلاعات، در كارگروهی گردهم آمده اند، تا معماری این شبكه را به تصویب نهایی برسانند. در این حوزه عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی از برگزاری اولین جلسه كارگروه بررسی «طرح معماری شبكه ملی اطلاعات» كه از جانب وزارت ارتباطات به این شورا پیشنهاد شده است، اطلاع داد. رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح كرد: مطابق با مهلتی كه از جانب شورایعالی فضای مجازی برای عرضه طرح كلان شبكه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات داده شده بود، این وزارتخانه در مهلت مقرر، این طرح را در آخرین جلسه شورایعالی فضای مجازی (۲۱ دیماه ۹۸) ارائه نمود. وی با اشاره به اینكه طرح شبكه ملی اطلاعات در چارچوب دو سند «معماری شبكه» و «طرح كلان» از جانب وزارت ارتباطات در صحن شورایعالی فضای مجازی عرضه شد، اضافه كرد: با عنایت به این كه بررسی این اسناد تدوین شده در شورایعالی فضای مجازی نیازمند زمان بود، این شورا با ایجاد كارگروهی در مركز ملی فضای مجازی موافقت نمود تا طرح شبكه ملی اطلاعات بررسی شود. عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با اشاره به اینكه این كارگروه با حضور برخی اعضای حقیقی شورا، معاونان مركز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات تشكیل شده است، اظهار داشت: اولین جلسه این كارگروه جهت بررسی سند معماری شبكه ملی اطلاعات عصر روز شنبه ۲۸ دیماه برگزار گردید. تقی پور انوری افزود: مقرر است این كارگروه در جلسات گوناگونی طرح عرضه شده از جانب وزارت ارتباطات را بررسی كند و بعد از توافق نهایی نتیجه آن در جلسه آتی شورایعالی فضای مجازی، تصمیم گیری شود. وی اظهار داشت: در جلسه نخست كارگروه، ایرادات نسخه اولیه معماری شبكه ملی اطلاعات بررسی و بعضی از موارد، تكمیل شد و مقرر است این كارگروه در جلسات آینده به جمع بندی نهایی از این طرح، برسد. به قول عضو شورایعالی فضای مجازی، عرضه خدمات پایه كاربردی مبتنی بر شبكه ملی اطلاعات، بعنوان یكی از تكالیف وزارت ارتباطات هم در طرح كلان شبكه ملی اطلاعات آمده است كه نحوه نگارش آن در دستور بررسی قرار دارد.

1398/10/30
13:42:45
5.0 / 5
4281
این مطلب سیبکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
سیبکس - SibeX

سیبكس

فناوری و محصولات اپل

sibex.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سیبكس محفوظ است