Sibex سیبکس

هنوز هم برای دوركاری دیر نیست

هنوز هم برای دوركاری دیر نیست به گزارش سیبكس به قول مدیرعامل یك شركت در حوزه منابع انسانی، كسب وكارها و سازمان هایی كه در بحران كرونا به معنای واقعی دوركاری كردند، به شرایط قبلی برنمی گردند، چونكه لذت هزینه كمتر و كارآیی بالاتر را چشیدند و با عنایت به ادامه بحران كرونا، اگر شركت ها بخواهند در جهت حفظ سلامت پرسنل خود گامی بردارند، كماكان می­توانند دوركاری با كیفیت بالا را تجربه كنند.


به گزارش سیبکس به نقل از ایسنا، کارکنان در دورکاری، می توانند وظایفی که به آنها محول شده را بدون حضور فیزیکی در محل کار و سازمان خود و با رعایت ضوابط انجام دهند. البته این امکان برای تمامی مشاغل وجود ندارد ولی در شرایطی که در تراکم جمعیت احتمال شیوع کرونا بیش تر است، همین که برای دوره ای کوتاه هم کارمندان بتوانند به صورت حداقلی در محل کار خود حاضر شده و تراکم جمعیت را کاهش دهند، می تواند در ممانعت از گسترش کرونا موثر باشد.
بنابراین در این زمان در خیلی از شرکت های اینترنتی یا اپراتورها اعلام شده که وظایف کارمندان خویش را به صورت دورکاری به آنها محول کردند. هرچند شرکت های فناوری در راه تبدیل شدن فرآیند کاری شان به یک فرآیند دورکاری دستشان بازتر است و می توانند با استفاده از زیرساخت هایی که دارند و استفاده از ماهیت فناوری، راحتتر به این کار اقدام نمایند، اما شرکت ها و ادارات سنتی برای مقابله با این چالش کار سخت تری دارند. البته که در همین شرکت ها هم مشکلاتی برای فراهم کردن امکان دورکاری برای کارکنان وجود دارد، چونکه فرهنگ دورکاری چندان در کشور جا نیفتاده است.

بررسی ماهیت و خصوصیت شغل برای دورکاری
در این راستا مهدیس پرپنچی -مدیرعامل یک شرکت در حوزه منابع انسانی- در گفتگو با ایسنا، درباره دورکاری اظهار نمود: از منظر منابع انسانی زمانی که از دورکاری صحبت می نماییم، دو شاخص اصلی داریم، ماهیت شغل و خصوصیت های شاغل. جهت بررسی امکان دورکاری ابتدا باید بررسی کرد که آیا خود شغل به لحاظ ماهیتی امکان دورکاری را دارد؟ و اگر به لحاظ ماهیتی امکان دورکاری دارد، روحیه شاغل با دورکاری سازگار است یا خیر.
وی افزود: گاهی اوقات زمانی که فرد در محیط شغلی حاضر می شود، به علت خصوصیت های شخصی، کارایی اش بالا می رود و امکان دارد همان فرد اگر هر روز دورکار باشد، نتواند به همان اندازه کارایی داشته باشد، مثال واضحش این است که افراد با حضور در محیط های کاری و در تعامل با همکاران خود انرژی بیشتری برای کار کردن داشته باشند که عموما خصوصیت افراد برون گراست.
این کارشناس در حوزه منابع انسانی با اشاره به اینکه با رعایت این دو عامل، دورکاری خیلی خوب عمل می کند، اضافه کرد: سازمان ها اگر بتوانند اول مشاغلی را انتخاب کنند که خود شغل امکان دورکاری را داشته باشد و بعد افرادی را تخصیص دهند که فرد هم خصوصیت شخصیتی اش برای دورکاری سازگار است، بطور قطع بهره وری بالاتری خواهند داشت. بدین ترتیب تنها افرادی به صورت حضوری در کار حاضر می شوند که یا شغلشان یا خصوصیت های شخصیتی ­شان و یا هردو با دورکاری سازگار نیست.
پرپنچی افزود: در یک سازمان نمی توانیم حکم قطعی بدهیم که دورکاری خوب است یا بد. و قرار هم نیست این کار را بکنیم. بهترین کار این است که مشاغل قابل دورکاری را شناسایی نماییم. در این طبقه بندی افرادی که هم شغلشان قابلیت دورکاری دارد و هم خودشان تمایل دارند که در یک محیط آرام و راحتتر مانند منزل کار کنند، از دورکاری لذت می برند و کارایی هم بالا می رود.

نباید افراد دورکار را به حال خود رها کنیم
این کارشناس در حوزه منابع انسانی با اشاره به اینکه نباید افراد دورکار را به حال خود رها نماییم، اظهار نمود: اگر ما فرد دورکار را هرچقدر هم که کارش را دوست داشته باشد و بتواند به صورت دورکاری کارش را انجام دهد، رها نماییم و فرآیندی برایش تعریف نکنیم، گزارش نگیریم و فرآیندها تحت کنترل و نظارت مدیر نباشد، فرد پس از یک مدت انگیزه اش را از دست می دهد.
وی با اشاره به اینکه بحران کرونا فرصتی بود که سازمان ها می­توانستند برای امکان دورکاری استفاده کنند، اضافه کرد: در سطح ملی دورکاری می تواند در بسیاری از عوامل موثر باشد. باید در فرصتی که بحران کرونا ایجاد کرده، فرآیندهای این مورد تدوین و دستورالعمل اجرایی آن تهیه شود و با شناسایی مشاغلی که امکان دورکاری را دارد و افرادی که می توانیم به این مشاغل تخصیص دهیم، مبحث را مدیریت نماییم.

دورکاری بدون زیرساخت آی تی امکان پذیر نیست
این کارشناس در مورد نقش آی تی در دورکاری بیان نمود: در شرایط امروزی، دورکاری عملا بدون زیرساخت آی تی امکان پذیر نیست و ساده ترین شکلش استفاده از شبکه های اجتماعی است، زمانی که سیستم های سازمانی قابل استفاده نباشد، از شبکه های اجتماعی بعنوان زیرساخت استفاده می نمایند. البته ما در این عرصه خوب عمل کردیم. زمانی که حضور مردم در اجتماع، مدرسه و محیط کار متوقف گردید، خیلی سریع زیرساخت های وب پایه سازمان ها در اختیار قرار گرفت و در حوزه های دانشگاهی lms ها راه افتادند.
پرپنچی با اشاره به اینکه ما زیرساخت های خوبی داشتیم و در این زمان هم زیرساخت ها بهتر تقویت شد و یاد گرفتیم از سیستم های جدیدتر استفاده نماییم، اظهار داشت: اما علیرغم این سیستم ها، ما چه استفاده ای کردیم؟ ما احتیاج به مدیریت متمرکز داریم که بتواند ماهیت شغل و خصوصیت های افراد را تشخیص دهد و با بررسی نقاط کنترلی و نقاط گزارش گری، برایش فرآیندسازی کند. اما به نظر می آید در این زمان، فرصت خوبی از دست رفته است.

اهمیت مدیریت متمرکز در دورکاری
وی افزود: ما نمی توانیم از فرد انتظار داشته باشیم که در زمان دورکاری کارایی بالا داشته باشد، اگر عملکردش را پایش نکنیم و بازخورد ندهیم. امکان دارد شغل فرد به صورتی تعریف شده که بخشی از کار را می تواند به شکل دورکار انجام دهد و برای بخش دیگر آن احتیاج به حضور در محل کار دارد. اینجاست که مدیریت متمرکز مهم می باشد، مغز متفکری که فرآیندهای اجرایی را تهیه و اجرای آنرا پایش کند.
این کارشناس در حوزه منابع انسانی با اشاره به اینکه اگر کاری را برای مدتی با کیفیت پایین تر انجام دهید، طبیعی است که بخواهید همه چیز به روال عادی و کیفیت خوب برگردد، اضافه کرد: ما سه ماه فرصت داشتیم که برای افراد عادت ایجاد نماییم. عادت با تکرار رفتار شکل می گیرد و اگر یک رفتار درست تعریف شده باشد، تبدیل به عادت می شود. اگر احساس می نماییم افراد همین حالا هم دورکار نیستند، بلکه بخشی از یک وظیفه را از راه دور انجام می دادند، به این علت است که این فرایند به درستی تعریف و انجام نشده و همه منتظرند که همه چیز سرجایش برگردد.
پرپنچی اضافه کرد: ما در این زمان چاره ای جز دورکاری نداشتیم و در این شرایط اگر این کار با کیفیت مناسب انجام می شد، بطور قطع تبدیل به عادت خوشایندی می شد که دیگر به حالت قبل برنمی­گشت. اگر در ایران کسب وکارها به شرایط قبلی خود برمی گردند، به این علت است که فرایند دورکاری به درستی انجام نشده و دورکاری با آن مفهوم که مد نظر است، اتفاق نیفتاده. وقتی ما به کاری که به شکل ناقص و با کیفیت پایین انجام می شد، دورکاری می گفتیم، طبیعی است که بخواهیم به کیفیت اول برگردیم.
وی تصریح کرد: کسانی که فرآیندسازی و به معنای واقعی دورکاری کردند، به شرایط قبلی برنمی گردند، چونکه لذت هزینه کمتر و کارآیی بالاتر را چشیدند. هرچند ما از این فرصت استفاده نکردیم، اما هنوز هم دیر نشده و اگر شرکت ها بخواهند در جهت حفظ سلامت پرسنل خود گامی بردارند، با عنایت به این که بحران کرونا هم هنوز تمام نشده، کماکان می­توانند فرآیندسازی را انجام دهند و دورکاری با کیفیت بالا را تجربه کنند.1399/03/14
14:37:35
5.0 / 5
2651
این مطلب سیبکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۲
سیبکس - SibeX

سیبكس

فناوری و محصولات اپل

sibex.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سیبكس محفوظ است